چهارشنبه 19 بهمن 1401  
یادداشت / تحلیل

اولین نطق میان دستور مورخ 1400/8/23
سفیر تدبیر !
  • 1397/12/1 چهارشنبه علی باقریان سفیر تدبیر !
    همه میدانیم که انتخاب خانم حمیرا ریگی به عنوان سفیرایران یک اتفاق نبود، محصول یک عقلانیت و یک فرایند بود که منجربه انتصاب وی به عنوان سفیرایران درکشوربرونئی شد.
اصلاح‌طلبی و اهمیت دفاع از ملیت ایرانی
نوروز؛ بهاری برای وحدت
1