شنبه 22 مرداد 1401  
اخبار

در سفر به استان گلستان
اهداي لباس سنتي تركمن به مشاور رئيس‌جمهور

فرماندار مراو‌تپه امشب (پنج‌شنبه) در مسجد چنارلي به رسم يادبود يك دست لباس سنتي تركمن به ماموستا عبدالسلام كريمي؛ مشاور رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي اهدا نمود.

به گزارش انسجام ملي، آقاي قرباني؛ فرماندار مراو‌تپه امشب (پنج‌شنبه) در مسجد چنارلي به رسم يادبود يك دست لباس سنتي تركمن به ماموستا عبدالسلام كريمي؛ مشاور رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي اهدا نمود.

عكس هاي مرتبط :
نسخه قابل چاپ