دكتر عبدالسلام كريمي در ديدار با خانم ريگي تأكيد كرد

مشاركت حداكثري شايستگان و نخبگان اهل سنت

به گزارش انسجام ملي ماموستا دكتر عبدالسلام كريمي؛ مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي، در ديدار با دكتر حميرا ريگي؛ سفير ايران در برونئي بر مشاركت حداكثري شايستگان و نخبگان اهل سنت تأكيد كرد. 
1401/8/2 دوشنبه
به گزارش انسجام ملي ماموستا دكتر عبدالسلام كريمي؛ مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي، در دفتر خود با دكتر حميرا ريگي؛ سفير ايران در برونئي ديدار و گفت‌وگو كرد. 
در اين ديدار دكتر كريمي ضمن اشاره به لزوم مشاركت حداكثري شايستگان و نخبگان اهل سنت در راستاي انسجام ملي خطاب به دكتر ريگي بر ادامه خدمت ايشان در اين جايگاه حساس تأكيد كرد.
دكتر ريگي نيز ضمن تقدير و تشكر و ابراز اميدواري بر تداوم  همكاري ، خاطر نشان ساخت كه در صدد برگزاري همايش بزرگ وحدت اسلامي با مشاركت كشور برونئي و ساير كشورهاي همسايه در جهت معرفي هرچه بيشتر دستاوردهاي ايران در زمينه مشاركت زنان و اقوام و مذاهب در اداره امور كشور هستيم.
 
نسخه قابل چاپ