مشاور رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان کردستان

دولت سیزدهم بە دنبال ایجاد عدالت اجتماعی در جامعە است

1401/4/9 پنجشنبه

مشاور رئیس جمهور در سفر به استان کردستان

دیدار و گفت‌وگو با امام جمعه اهل سنت قروه

1401/4/8 چهارشنبه

مشاور رئیس جمهور در سفر به استان کردستان

تمدن نوین اسلامی بدون وحدت شیعه و سنی امکانپذیر نیست

1401/4/8 چهارشنبه
تازه های خبری
1401/4/9 پنجشنبه

مشاور رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان کردستان

دولت سیزدهم بە دنبال ایجاد عدالت اجتماعی در جامعە است

1401/4/8 چهارشنبه

مشاور رئیس جمهور در سفر به استان کردستان

دیدار و گفت‌وگو با امام جمعه اهل سنت قروه

1401/4/8 چهارشنبه

مشاور رئیس جمهور در سفر به استان کردستان

تمدن نوین اسلامی بدون وحدت شیعه و سنی امکانپذیر نیست

1401/4/8 چهارشنبه

مشاور رئیس جمهور در سفر به استان کردستان

استقبال فرماندار قروه

دیدگاه
سعي كنيد اين وحدت را- كه بحمدالله امروز در ميان ملت ايران مستحكم است- حفظ كنيد. زمزمه هاي تفرقه را از هر كس كه باشد، رد كنيد. نگذاريد افرادي از روي ناداني، يا خداي نكرده از روي غرض، در صفوف ملت انشقاق ايجاد كنند. اين ملت كه با يكپارچگي و وحدت خود توانست به هدفهايش برسد، بايد ان شاء الله اين وحدت و يكپارچگي را در زير پرچم اسلام و قرآن حفظ كند.
یادداشت/تحلیل
البته در هرگونه ارزیابی عملکرد رئیس‌ ‌جمهوری، شرایط متعددی را باید در نظر گرفت؛ از جمله این که آقای رئیسی چه کشوری را در چه شرایطی از دولت پیش از خود تحویل گرفته است،
1400/11/30 شنبه
بيشتر
بيشتر