سخنراني در نماز جمعه بندر تركمن

دكتر كريمي؛ مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي، در پنجمين سفر استاني به استان گلستان ضمن حضور در مسجد قبا و شركت در نماز عبادي سياسي جمعه با نمازگزاران ديدار و گفت‌وگو كرد.

1401/3/13 جمعه
بيشتر