اسلایدر
طی حکمی از سوی وزیر کشور؛ نخستین فرماندار خانم دولت سیزدهم منصوب شد طی حکمی از سوی وزیر کشور؛ گلنسا مبارکی، بخشدار پیشین لاشار که با ارتقای این بخش به شهرستان ،سرپرستی فرمانداری لاشار را بر عهده داشت ،طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان فرماندار لاشار منصوب شد. به گزارش انسجام ملی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با اعلام این خبر افزود:گلنسا مبارکی، بخشدار پیشین لاشار که با ارتقای این بخش به شهرستان ،سرپرستی فرمانداری لاشار را بر عهده داشت ،طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان فرماندار لاشار منصوب شد.

زهرا ابراهیمی ضمن تبریک این انتصاب نیک،گفت: اعتماد استاندار به بانوان توانمند سیستان و بلوچستان، موجب امید اجتماعی و توسعه متوازن به ویژه در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد شد