سه شنبه 17 تير 1399  
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
منشور دولت تدبیر و امید
دیدگاه

يونسي
دکتر علی یونسی ** تروریسم و نقش دولت های افراطی در تحریک اقوام در اول دفترلازم می دانم ضمن ادای احترام، به روح شهدای مظلوم حمله تروریستی اخیر در اهواز و تسلیت به خانواده های آنان و تمامی ملت ایران و اقوام و مذاهب گوناگون کشور، آرزو نمایم که ایران عزیز و ملت بز رگ مان د یگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشد هر چند این توطئه دشمنان، نتیجه ای جز اتحاد و انسجام ملت در برابر زیاده خواهی های دشمنان این میهن با خود به همراه نداشته و نخواهد داشت. در اول دفترلازم می دانم ضمن ادای احترام، به روح شهدای مظلوم حمله تروریستی اخیر در اهواز و تسلیت به خانواده های آنان و تمامی ملت ایران و اقوام و مذاهب گوناگون کشور، آرزو نمایم که ایران عزیز و ملت بز رگ مان د یگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشد هر چند این توطئه دشمنان، نتیجه ای جز اتحاد و انسجام ملت در برابر زیاده خواهی های دشمنان این میهن با خود به همراه نداشته و نخواهد داشت.

1-  این قبیل وقایع و حوادث، یعنی حمله و انجام عملیات تروریستی و خشونت بار به مراسم سمبلیک، نمایشی و مناسبتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مردم عادی و زن و کودک حاضر در این آیین ملی، در اهواز، بسیار تلخ، ناگوار، بی رحمانه و غیرانسانی به شمار می رود.و قطعا فاقد هر نوع ارزش نظامی و سیاسی است. ما در طول سالهای پس از انقلاب ، فراوان شاهد چنین علمیات تروریستی در اماکن عمومی ، مذهبی، مدارس،و سوقصد به اشخاص عادی و مسوولان که به صورت بزدلانه صورت گرفته است، بوده ایم. و بدون تردید، عاملان ترور و حامیان آنان، هدفی جزایجاد ناامنی و از میان بردن احساس امنیت، در جامعه نبوده است و عملا هم هیچ زمان ، این هدف دشمن تحقق پیدا نکرده است.
2- این گونه علمیات های کور و وحشیانه، که اهداف اشاره شده در بالا را دنبال می کند، همواره دو نتیجه اصلی را با خود به همراه داشته و آن را تقویت کرده است.   نخست هشیاری ویژه در میان سازمانها و نهادهای امنیتی و نظامی و غیره را تقویت و آنها را آماده تر نموده تا با تدابیری ویژه تر منافذ را شناسایی وضریب امنیت را هر چه بیشتر تقویت نمایندو از طرفی مر دم نیز به شدت و با انگیزه حفظ امنیت ملی و تقویت ثبات، به سمت همکاری نزدیک تر با دولت و حکومت، و نهادهای مسوول گام برداشته و با وحدت و انسجام ملی، هر گونه توطئه را ناکام گذاشته اند. بطوری که بارها شاهد بوده ایم که شهروندان، ترور کورمردم و مسوولان را تجربه  کرده و بیشتر از هر زمانی، یه میدان آمده و به سیستم سیاسی و نهادهای مسوول یاری رسانده و در نتیجه انسجام و امنیت ملی را به رخ دشمنان کشانده اند. همانطوریکه روز گذشته شاهد این انسجام در مراسم تشییع پیکر شهدا و جانباختگان حادثه اهواز بودیم.
3- باید توجه داشت  که در همه کشورهای جهان، نیروهای نظامی حاضر در چنین مراسمی به رغم حمل نمادین ابزارآلات نظامی ، مسلح نیستند. از این زوایه، چنین حمله کور و ناشیانه و در عین حال، سبعانه ای، نه تنها بی هدف، و فاقد هرگونه ارزش نظامی و دستاورد سیاسی است، بلکه اقدامی کور و بزدلانه، غیرانسانی و از نوع حرکت های صددرصد تروریستی علیه غیرنظامیان، اعم از کودک و زنان و مردم بی دفاع بود که کشور در طول دوران پس از انقلاب، مظلومانه در همه سطوح، آن را تجربه کرده است.
 
4- این نخستین باری نیست که شهروندان ایرانی آماج خشن تُرین نوع حملات تروریستی قرار می گیرند. از ابتدای پیروزی انقلاب، در برهه های گوناگون، شاهد وقوع چنین حوادثی بوده ایم؛ حوادثی که هم عالی رتبه ترین مقام های کشور و هم مردم عادی را هدف قرار داده است. اما همانند حادثه تروریستی اهواز، هیچ کدام از این اقدامات تروریستی، و فشارهای ضدحقوق بشری کشورهای مدعی حقوق بشر، در عزم نظام و اراده ملت ایران، کوچک ترین خللی وارد نکرده است. به نظر می رسد، این قبیل تحرکات، بحشی از پازل توطئه بزرگ از قبل طراحی شده است و منشاء آن، آشوب های دی ماه، و سپس تحریم های گسترده خارجی، جنگ روانی در شبکه های خبری و مجازی رقبای ایران، و همچنین، علمیات های تروریستی در کردستان بوده و احتمال می رود که در مناطقی دیگر از کشور نیزبرای تکمیل این پازل، به وقوع بپیوندد. لذا بیداری حکومت و مردم، و تقویت همکاری بیشتر را می طلبد.ُ
 
5- به منظور فاصله جامعه از احساس ناامنی و نگرانی، بایستی به این نکته توجه ویژه داشت که در دنیای امروزهیچ کشوری؛ حتی کشورهای که ابزار لازم اطلاعاتی و امنیتی، و نرم افزاری و سخت افزاری کافی برای مبارزه با تروریسم در اختیار دارند، قادر نیستند که بطور کامل، این تهدید را از خود دور کنند، و در برابر چنین حملاتی، معمولا آسیب پذیر و ضربه پذیر هستند. برای نمونه باید به امریکا اشاره کرد که برغم تجربه حادثه تروریستی 11 سپتامبر، و بیداری دستگاهها و نهادهای امنیتی اش، باز هم از خسارت و تهدیدات تروریسم در امان نمانده و هر از چند گاهی می شنویم که مناطق مختلف در این کشور دستخوش عملیات ترو ریستی بوده است. در مورد سایر مناطق جهان، مثل روسیه و کشورهای اروپایی نیز با همین شرایط روبه رو بوده ایم. حادثه ها و علمیات گروههای تروریستی در سوریه و یمن و عراق و ... نیز از این قاعده مستثنی نیست و شاهدیم که کشورهای حامی همین گروهها، بیش از دیگران آسیب پذیر هستند و اتفاقا جمهوری اسلامی که به نوعی در منطقه حتا کمترین همکاری با او برای مبارزه با تروریسم می شود اما در عین حال، کمترین آسیب را به نسبت سایر کشورهای درگیر، از تروریسم داشته و تحمل کرده است.
 
6- آنچه تروریسم در سال های را اخیر با گذشته متفاوت می کند، هدایت، راهبری و مدیریت کلان این گروه ها و این قبیل اقدامات ضدبشری و ماجراجویانه از سوی برخی کشورهای منطقه و قدرت های حامی آنان  است. امروز شاهد هستیم که مثلث عربی-عبری و غربی آشکار و پنهان علیه جمهوری اسلامی و شهروندان آن فعال شده و ابایی هم از بیان عمومی آن ندارند. و لذا از آنجا که انان خود را فاقد توانایی رویارویی سیاسی  مستقیم با اراده یک ملت می بینند، از سر استیصال سیاست تقابل غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، تقابلی که گروهک های تروریستی تجزیه طلب و ضدملی و به تعبیری مزدور، به نیابت از این مثلت، ایفای نقش می کنند. و جالب اینکه دولت کنونی ایالات متحده و برخی مقامات آن، و برخی کشورهای عربی پشتیبان این اعمال غیرانسانی، حتا در لفظ و ظاهر هم حاضر به محکوم کردن چنین اعمالی نیستند و برخی رسانه های آنان نیز، این سکوت در برابر تروریسم را پشتیبانی تبلیغاتی و خبری می کنند.
 
7- وقایع تلخی مانند شنبه خونین اهواز نشان می دهد که هم کشورهای تشکیل دهنده آن مثلث و هم گروهک های عامل و مباشر، ایران قدرتمند را تکه‌پاره و تجزیه شده و مردم ایران را محروم از ثبات و  امنیت می خواهند. آنان تا آنجا پیش رفته اند که اگر تا دیروز نیات خود را پنهان می کرده اند، امروز آشکارا عنوان می کنند که هدف غایی سیاست های قلدرمعابانه شان، تهدید و تحدید تمامیت ملی و  ارضی ایران است. هرچند این اظهارات و تحرکات، ناشی از شتابزدگی و توهم مقام های این کشورها است که آنان را ناشیانه متقاعد به زیر پا گذاردن اصول روابط بین الملل می کند.
 
8- اما با این وجود، اراده ملی، همبستگی گسترده و قوی و یکپارچگی که میان ملت ایران، در مناطق مختلف و میان قومیت های متکثر وجود دارد، اصلی ترین و قوی ترین سد و مانع برای تحقق یافتن آمال پلید ک خیره سرانه این کشور هاست. در این میان از نباید از  یاد ببریم که به اذعان اکثریت صاحبنظران امنیتی اطلاعاتی بین المللی، دستگاه ها و نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی ایران، از جمله نهادهای اطلاعاتی پیشرفته ، مقتدر و باتجربه در منطقه و جهان هستند، سربازان گمنام و جان برکفی که همواره با بهره مندی از پیچیده ترین شیوه های امنیتی اطلاعاتی، اقدامات توطئه آمیز و تحریکات  دشمنان ایران را شناسایی و خنثی می کنند.
 
9-  از سویی، باید به این نکته مهم توجه داشت که هیچ ملتی به دنبال تروریسم و خشونت عریان نیست بلکه این تروریسم است که بر ملت‌ها چیره شده و تحمیل می‌شود. حالا یا این تحمیل از سوی کشورهای بیگانه یا از سوی گروهک‌های مزدور و مسلح و خشن یا دولت های وابسته صورت می گیرد. و لذا آنچه که در خوزستان و اهواز اتفاق افتاده اراده تحمیلی خارجی و عناصر افراطی، خشن، تجزیه طلب و ضدملی شرور است که در منطقه فعال هستند و هدفی جز ایجاد ناامنی و تجزیه کشور را ساده لوحانه و رویاپردازانه در سر نمی پرورانند و همواره نیز به سد محکم مردم متحد و منسجم ایران  و نهادهای مسلط و قوی اطلاعاتی و امنیتی و نظامی خورده اند.
 
10- قدر مسلم جمهوری اسلامی ایران به خوبی توانسته بر این روند و جریان ها مسلط شود و زین پس نیز تروریست ها و کشورهای حامی انان از چنین اقدامات کوری طرفی نخواهند بست. اما نکته اینجا است که تنبیه و برخورد قاطع و پیشیمان کننده با تروریست ها و حامیان آنان، قطعا حق طبیعی ملت ایران است و آنان را باید از این رفتار خشن و کور پشیمان کرد. در عین حال، دیپلماسی ضد تروریسم و دیپلماسی عمومی و شفاف کردن پشت پرده اینگونه اقدامات ضد امنیت کشورها و امنیت منطقه و جهان،  نیز در این مرحله اهمیت بسزایی پیدا می کند. و لذا مسئولیت و ماموریت تصمیم گیران و دستگاههای ذیربط در این حوزه را سنگین تر می کند.
 
11- در این میان انتظار می رود حاکمیت، اعم از دولت و سازمان های اجرایی در جهت محرومیت زدایی از مردم خوزستان و جذب مردم عزیز این منطقه و سایر مناطق مشابه و  بویژه هموطنان عزیز عرب زبان،‌ اقدامات فاجل تری به عمل آورند و مطالبات و نیازهای طبیعی و قانونی آنها را در ا شتغال و انتصابات و رفع محرومیت و تبعیض،‌ عملا مورد توجه قرار داده و در تحقق آن، تصریح کنند. دولت همچنین باید با اطلاع رسانی منسجم، اقدامات اجرایی و توسعه ای اساسی را که در خوزستان و بسیاری مناطق مرزی کشور آغاز کرده را معرفی و مردم را در جریان قرار دهد.
 
12- باید مراقب باشیم که در دام بسترهایی که توسط رژیم تروریست پرور اسراییل که هدفی جزناامن نگاه داشتن منطقه و تشدید اختلاف میان کشورهای منطقه و بهره برداری از این اختلاف پراکنی ها ندارد نیز نیفتیم. و به هر شکل اقدامات متقابل و تلافی جویانه باید به شکلی باشد که ضمن حفظ ثبات و امنیت و آرامش و روابط نزدیک با کشورها،‌ برای عوامل و حامیان چنین اقدامات کوری هزینه داشته باشد.
 
13- در پایان، باید یادآوری کنم که اصلی ترین نکته که باید بطور جدی مورد توجه مسوولان  کشور و حتی همه کشورهای پیش قدم منطقه برای مبارزه با تروریسم باشد، توجه به نقش ویژه اسراییل در این ناامنی ها و توسعه و تقویت تروریسم در منطقه و در میان کشورهای اسلامی است. از نظر ما آنچه که در ایران، اتفاق افتاد، این نوع ناامنی و موارد مشابه که در کشورهای همسایه نیز وجود دارد، ریشه اش در اسراییل و دولت افراطی آن است و متاسفانه برخی از کشورهای عرب منطقه نیز با آنان همکاری و حمایت می کنند. یکی ازاهدافی که اسراییل دنبال می کند، نخست، ایجاد جنگ قومی و مذهبی در همه این کشورها به خصوص در ایران است. لذا مسوولان در جمهوری اسلامی ضمن آگاهی بخشی به افکار عمومی، باید با درایت لازم، هرگونه بهانه را از دست دشمنان، بگیرد و آنان را خلع سلاح تبلیغاتی بنماید.
 
14- تجربه ام در این سالهای طولانی در ارتباط با بخش های  مختلف کشور، بخصوص مناطق قومی نشین؛ مرا به این نتیجه مشخص رسانده که توجه ویژه و عملی به این نقاط، تا حدودی زیادی مانع از تسلط  و رسوخ پدید ه احساس تبعیض و احساس ناامنی، به میان مردم این مناطق است. لذا باید هم مشارکت همه نخبگانشان را در مدیریت سطوح بالا ومیانی کشور جدی گرفت و هم تلاش های بیشتری در محرومیت زدایی در این استانها معمول داشت.
 
15- امام راحل بارها فرمودند، که اقوام ایرانی به تعبیری ذخایر انقلاب هستند، و از سویی سرمایه اصلی ملی، انسجام ملی  و وحدت ملی است. برای تقویت و استمرار این انسجام و وحدت، تلاش های صورت گرفته را افزایش داده و تقویت کرده و کشوررا در مقابل هرگونه تعرض و توطئه بیمه کنیم.

مشاور ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی **
و وزیر اطلاعات دولت اصلاحات