پنجشنبه 15 خرداد 1399  
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
منشور دولت تدبیر و امید
یادداشت / تحلیل

سفیر تدبیر !
  • 1397/12/1 چهارشنبه علی باقریان سفیر تدبیر !
    همه میدانیم که انتخاب خانم حمیرا ریگی به عنوان سفیرایران یک اتفاق نبود، محصول یک عقلانیت و یک فرایند بود که منجربه انتصاب وی به عنوان سفیرایران درکشوربرونئی شد.
اصلاح‌طلبی و اهمیت دفاع از ملیت ایرانی
نوروز؛ بهاری برای وحدت
وحدت ملی همسنگ وحدت مذاهب
  • 1396/9/14 سه شنبه حجت الاسلام سیدمهدی طباطبایی * وحدت ملی همسنگ وحدت مذاهب
    وحدت به معنای همسویی و هماهنگی است و تحقق آن نه تنها امر غیرممکنی نیست بلکه همواره امکانپذیر است، به شرط آنکه مقدمات آن که مهم‌ترینش فایده همگانی است فراهم شود. زیرا اگر فواید وحدت مشمول حال همگان شود دیگر کمتر کسی در مسیر تحقق آن کارشکنی خواهد کرد.
1