شنبه 29 دي 1397  
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
منشور دولت تدبیر و امید
پایگاه اطلاع رسانی دولت
یادداشت/تحلیل

ديدگاه
سیدجواد میری نگاه اخلاقی به دین: از محمد بن عبدالله تا محمد رسول الله فتوت و دغدغه محمد امین نسبت به ضعیفان جامعه ✍ در این چند روز به بحث هایی که درباره بزرگی پیامبر در رسانه های رسمی و غیر رسمی به مناسبت بعثت پخش شده است با دقت گوش فرا دادم ولی جای یک نکته را خالی یافتم و آن بعد انسانی محمد بن عبدالله است که در قرآن به آن بسیار تاکید شده است.
✍به سخن دیگر، روایت های موجود از سیره نبی به گونه ای است که او را از ما جدا می کند و بر تارک آسمان ها می نشاند و سیر سلوک او را از پیش از خلقت محتوم می نماید و "اسوه" تبدیل به "اسطوره" می گردد.
✍ حال اگر از چشم انداز یک "اسوه" به زندگانی محمد بن عبدالله بنگریم، آنگاه یکی از فرازهای حیات او است که برای من بسیار دلنشین است و در تمام حیاتم تلاش کرده ام بر آن مرام زندگی کنم و آن "مرام فتوت" است.
✍ محمد بن عبدالله پیش از آنکه به نبوت برسد اتفاقی در زندگانیش میافتد و یادآوری این رخداد تا آخرین لحظات حیاتش برایش دلنشین و خوشایند بود و آن رخداد در تاریخ با عنوان "پیمان جوانمردان" (حلف الفضول) معروف گشته است.
✍ داستان از این قرار بود که مردی یمنی برای تجارت به مکه آمده بود و پدر عمروعاص سر او کلاه میگذارد و مرد غریب به هر کجا پناه می برد نمی تواند حق خود را بستاند و محمد بن عبدالله جوان (۲۰ یا ۲۵ ساله) با چند جوان اهل فتوت پیمانی میبندند و به یاری آن مرد غریب میشتابند و اعضای پیمان تعهد کردند که از آن پس در مکه هر اتفاق سوئی رخ دهد، چه برای غریب یا قریب باشد و چه آزاد و بنده، درمقام دفاع برخیزند، حق طرف را از متعدی بگیرند و از وی دفع ظلم کنند. خواه ظالم و متعدی از طبقه بالا باشد یا پائین اهل شهر باشد یا بیگانه.
✍ محمد بن عبدالله حتی وقتی که به مقام نبوت رسید وقتی از این پیمان سخنی به میان می آمد از آن حرکت خویش در جوانی اش دفاع می کرد و آن را مایه مباهات میدانست.
✍ به سخن دیگر، "دستگیری از ضعفاء" و "یاری از مظلوم" و "شجاعت در برابر زورگویان" از خصلت های محمد بن عبدالله به عنوان یک انسان بود و در جامعه ایی که مردمانش صاحب این خصلت ها باشند هیچگاه آن جامعه دچار مرگ و انحطاط نخواهد شد.
✍ پس شایسته است، به جای گفتن مناقب لاهوتی بر سر منابر و رسانه ها کمی تامل کنیم و از مرام انسانی او نیز بگوییم و بدانیم که محمد بن عبدالله "الکی" محمد رسول الله نشد.
✍ انسانی که جرات و شجاعت و فتوت نداشته باشد امکان مبعوثیت نیز نخواهد داشت.
✍ حال بیاییم از این منظر جامعه خود را مورد مشاهده قرار دهیم و ببینیم چقدر اهل فتوت هستیم و چقدر در مدیریت ها و پست هایی که داریم از غریب دفاع میکنیم و دِین را اّداء میکنیم؟!
✍این بعد از محمد بن عبدالله همواره برای من جذاب بوده و همیشه محمدِ اهل فتی و جوانمردی را دوست داشته ام و اسوه ی من این محمد بوده است که نسبت به "دیگری ضعیف" همواره دغدغه داشته است و برای کاهش آلامش و رنجهایش رنجها کشیده است.