دوشنبه 26 مهر 1400  
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
منشور دولت تدبیر و امید
ارتباط با دستیار ویژه

شما می توانید پیام ها، نظرات، شکایات و انتقادات خود را برای دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی ارسال نمایید.همچنین می توانید مشخصات خود را وارد نمائید تا در صورت لزوم با شما تماس گرفته شود.

نام
پست الکترونیک
عنوان
* متن