اخبار و مواضع دستیار ویژه
اهانت به مقدسات اهل‌ سنت مخالف مصالح و امنیت ملی است
 راه حل مشکلات مردم،‌ عزم ملی و غیرجناحی است
سیاست نظام، تسلیم دیگران به مذهب شیعه نیست
تلاش دشمن برای تفرقه میان اقوام درایران ناموفق بوده
پیام علی یونسی به سیدابراهیم رییسی