يكشنبه 25 مهر 1400  
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
منشور دولت تدبیر و امید
پایگاه اطلاع رسانی دولت
پنجشنبه 6 آبان 1395 بازدید از بیت تاریخی حضرت امام در خمین
حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی از بیت تاریخی حضرت امام در خمین بازدید کرد.
خمین   
1395/8/17 دوشنبه
خمین   
1395/8/17 دوشنبه
خمین   
1395/8/17 دوشنبه
خمین   
1395/8/17 دوشنبه

خمین   
1395/8/17 دوشنبه
خمین   
1395/8/17 دوشنبه

بيشتر