پنجشنبه 7 بهمن 1400  
به مناسبت عید کوچک صابیین مندایی
دهوا حنینا متعلق به تکوین زمین است

هم آبان مصادف با عید کوچک یا همان دهوا حنینا در باور صابیین مندایی است؛ منداییان معتقدند این روز متعلق به تکوین زمین است.

به گزارش انسجام ملی، دهم آبان مصادف با عید کوچک یا همان دهوا حنینا در باور صابیین مندایی است؛ منداییان معتقدند این روز متعلق به تکوین زمین است از این رو هر ساله در چنین روزی آن را جشن می‌گیرند. عید در زبان مندایی دهوا خوانده می‌شود و حنینا نیز به معنی کوچک است؛ دهوا حنینا از طلوع آفتاب تا طلوع آفتاب روز بعد ادامه دارد.

صابئین مندایی پیروان حضرت یحیی (ع) از پیامبران بزرگ الهی هستند و عقیده دینی آنها برگرفته از عقیده حضرت آدم (ع) است که تا آخرین پیامبر آنها حضرت یحیی(ع) ادامه یافته است. دین صابئین مندایی از قدیمی ترین آیین های الهی است و اصلی ترین رکن دینی آنها غسل تعمید است. اهواز، سوسنگرد، شوشتر و ماهشهر بیشترین محل سکونت آنها در خوزستان است.
 


نسخه قابل چاپ