دکتر کریمی طی تماس تلفنی با پدر مرحومه مهسا امینی:

پیگیر علل و عوامل حادثه هستم

دکتر کریمی؛ مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام واقلیتهای دینی و مذهبی طی تماس تلفنی با پدر مرحومه مهسا امینی: پیگیر علل و عوامل حادثه هستم
1401/6/26 شنبه
به گزارش انسجام ملی، دکتر کریمی مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، طی تماسی با پدر صبور و داغدار مرحومه مهسا(ژینا) امینی، این ضایعه دردناک را از طرف رییس جمهور و اعضای هیأت دولت به خانواده محترم امینی تسلیت گفت.
ماموستا کریمی در این تماس تلفنی خطاب به پدر مرحومه امینی گفت: رییس جمهور از این حادثه بسیار ناراحت بوده و پیگیر علل آن می باشند.
وی در ادامه به خانواده محترم امینی اطمینان خاطر داد که پیگیری و بررسی علل حادثه با قاطعیت انجام خواهد شد.
نسخه قابل چاپ
بيشتر